Sakarya Kafkas Kültür Derneği

GENEL KURUL DUYURUSU

20.01.2015

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak 2015 Pazar GünüSaat 16.00’da Dernek Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk Sağlanmaması Halinde İkinci Toplantı 25 Ocak 2015 Pazar Günü Aynı Salon ve Saatte yapılacaktır.

G Ü N D E M              :

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Kurulunun Oluşturulması

3-Saygı Duruşu

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5-Denetim Kurulu Raporunun Okunması

6-Raporlar Hakkında Müzakere Açılması ve İbra Edilmesi

7-2015-2016 Yılı Aidat Miktarlarının Belirlenmesi

8-Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçilmesi

9-Geleceğe Yönelik Projelerin Bilgilendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Yetkilendirilmesi

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış

@Sakarya Kafkas Kültür Derneği - 2022